Vyhnať a počúvať

CR-33 PI

Dnešná pomerne krátka evanjeliová stať má dve dve časti: Ježiš "vyčistil" chrám od toho a tých, čo "z neho urobili lotrovský pelech" a potom "denne učil v chráme." Ulož si to ako chceš: najprv si urobil v chráme poriadok, aby tam učil. Alebo kým denne učil v chráme, nehrozilo, aby sa opäť zmenil na lotrovský pelech. 

Inšpiratívne. Nestačí len urobiť poriadok v chráme svojho srdca. Ak nepozvem Krista a nebudem ho každý deň počúvať a učiť sa od neho..., skôr alebo neskôr sa mi to zmení (zase) na lotrovský pelech. Na druhej strane ťažko sa sústredím na počúvanie Ježiša, ak na mňa z každej strany bučia moje vlastné hriechy a moju pozornosť neustále rozptyľujú drobné kšeftíky so svedomím. Alebo presnejšie na jeho úkor.

Vyhnať a počúvať. Oboje je dôležité.

https://digitalmissioners.com/2019/11/luke-1945-48/

Publikácie a pomôcky