Videokatechéza: Trpezlivosť netrpezlivých

Rozsievač je Kristus, semeno je Slovo, roľa, to je srdce človeka. Nechajme zažiariť svetlo, ktoré je skryté v podobenstve o rozsievačovi.

https://www.youtube.com/watch?v=SwAwaU03Zqg

Charakteristika: Podobenstvo o rozsievačovi patrí k najznámejším rozprávaniam Nového zákona. Niet divu, veď je podobenstvom o nás, o našich srdciach, do ktorých Pán zasieva svoje slovo.

Cieľová skupina: Dospelí.

Téma: Trpezlivosť netrpezlivých (Mr 13, 1-23)

Zdroj: Šelinga, J. Svetlo v službe života. Nitra: KSNR, 2006.

Publikácie a pomôcky