Videokatechéza: Tri veľké symboly na jednej svadbe

Prijmite pozvanie na svadbu v Káne Galijejskej. Dúfam, že aj toto krátke video vnesie viac svetla do príbehu a pomôžeme nám vpustiť do svojho života viac svetla ktorým je Kristus, prichádzajúci z výsosti (Lk1,78).

www.youtube.com/watch?v=3vsbRCxfhMY

Charakteristika: Príbeh z Kány Galilejskej je akýmsi programovým vyhlásením Ježišovej verejne činnosti. V zázraku premenia vody na víno nám Ján načrtne tri veľké symboly, ktorých sa dotkneme aj v tejto videokatechéze.

Cieľová skupina: Dospelí.

Téma: Tri veľké symboly (Jn 2, 1-11)

Zdroj: Šelinga, J. Svetlo v službe života. Nitra: KSNR, 2006.

Publikácie a pomôcky