Videokatechéza: Ježišovo majstrovstvo budovania vzťahov

Ježiš a Samaritánka, osudové stretnutie pri studni, v ktorom sa odzrkadľuje Ježišovo majstrovstvo v budovaní vzťahov s ľuďmi na periférii záujmu ostatných

Charakteristika: Jánovo rozprávanie o Samaritánke je plné symbolov a dostalo sa mu mnohých spracovaní v katechéze, kresťanskom umení či v ikonografii. Svoje miesto má v liturgii i vo formácii katechumenov. V tejto katechéze sa zameriame na spôsob, akým v nej Ježiš vzbudzuje vieru.

Cieľová skupina: Dospelí.

Téma: Ježišovo majstrovstvo budovania vzťahov (Ježiš a Samaritánka, Jn 4, 1-42)

Zdroj: Šelinga, J. Svetlo v službe života. Nitra: KSNR, 2006.

Publikácie a pomôcky