Videokatechéza: Konflikt záujmov (17.07.2022)

Život nie je čiernobiely. A nie je taký ani konflikt Marty a Márie, ktorý spomína Lukáš v desiatej kapitole svojho evanjelia. Vďaka Ježišovi, ktorý doň vnáša svetlo.Charakteristika: Marta a Mária sa vzácne dopĺňajú. Prvá je príkladom služobníčky, ktorá sýti telesný hlad a tíši telesný smäd. Druhá nám dáva príklad tým, že má na blížneho, v tomto prípade na Ježiša, čas. Sýti hlad po blízkosti, smäd po komunikácii. Spolu tak premieňajú svoj domov na miesto prijatia. No veľa sa môžeme naučiť aj z konfliktu, ktorý sa prejaví Martiným výbuchom a Ježišovým napomenutím. 

Cieľová skupina: Dospelí.

Téma: Konflikt záujmov (Marta a Mária, Lk 10, 38-42)

Zdroj: Šelinga, J. Svetlo v službe života. Nitra: KSNR, 2006.

Publikácie a pomôcky