Vernosť a radosť, v tomto poradí...

CR-33 NE A

V jednej knihe som narazil na zarážajúcu myšlienku: "Zväčšujúca sa moc nad prírodou sa sústreďuje v stále slabších a slabších rukách. Dedičnosť, životné prostredie, duch doby, „nevyhnutná dialektika dejín“, médiá – vždy je to niečo iné, čo má namiesto nás nohu na plyne." A hneď za týmito slovami nasledovala kapitola s príznačným názvom: "Najslabšia civilizácia v dejinách".*  

Máme v rukách stále väčšiu moc a dnes je podstatne menej vecí, ktoré nám pripomínajú, že nie sme neobmedzení vládcovia. Teda presnejšie, že sme obmedzení a nie sme vládcovia. Covid je jednou z nich. Ale nie preto, že by to bola choroba nejako super strašná, sú aj horšie a nebezpečnejšie. Preto, že odhaľuje našu slabosť. V čom spočíva?

Odpoveď je paradoxne zaznamenaná v texte starom 2000 rokov, v dnešnom evanjeliu. "Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána," hovorí Pán z dnešného podobenstva. Dokážeme sa (možno, nakrátko) zmobilizovať k veľkým výkonom. Ale vernosť v každodenných maličkostiach?

Ako prvé čítanie v dnešnej liturgii zaznieva v skutku nádherný text. O žene, ktorá je verná v maličkostiach, v každodennej práci, výchove detí, v tom, že je oporou svojmu manželovi. Každý deň verne zveľaďuje talenty, ktoré jej boli zverené. Nemá dokonalého manžela, a aj jej deti majú ďaleko k dokonalosti. A ona takisto. No i tak "má väčšiu cenu nad perly." 

Dnešný žalm zase hovorí o mužovi, ktorý je požehnaný. Požehnaný vzácnou ženou, možno tou z prvého čítania, deťmi, ovocím svojej práce... Keby mal viac (napríklad majetku), lepšie (napríklad deti), nepohrdol by tým. Ale to, čo má, prijíma ako dar v dôvere, že Boh dal "každému podľa jeho schopností". Aj jemu. Máš maximum požehnania, ktoré zvládneš, aby ťa to nepokrivilo. 

Čo s tým? Buď verný v tom, čo si dostal. Tak zosilnieš. A Pán ti bude postupne zverovať ďalšie a ďalšie, lepši a hojnejšie. A pozve ťa, aby si vstúpil do jeho radosti.


________________________

* KREEFR, P. Návrat k čnosti. Bratislava: Redemptoristi, 2007, s. 24.

Publikácie a pomôcky