Sme správcovia

CR-31 PI

"Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok..." tak začína dnešné evanjeliové podobenstvo. Čakal by som, že bude nasledovať rozprávanie o tom, ako ho o tretej ráno, vrámci akcie hurikán, vytiahla z postele a zobrala do vyšetrovačky nejaká lokálna alternatíva NAKA. Ale v tomto prípade to bolo inak.

Totiž ten bohatý človek z podobenstva, ktorému správca rozhadzuje majetok, má ku svojmu (:-) majetku špecifický postoj: jeho cieľom nie je majetok hromadiť pre seba, ale používať ho pre druhých. Preto neváha pochváliť svojho správcu, keď konečne, hoci z vypočítavosti a strachu, urobil to, čo úplne ladí s jeho víziou: odpúšťa dlžníkom svojho pána.

"Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ‚Koľko dlhuješ môjmu pánovi?‘ On povedal: ‚Sto kadí oleja.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.‘ Potom povedal inému: ‚A ty koľko dlhuješ?‘ On vravel: ‚Sto meríc pšenice.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.‘"

Si správca a tvojím poslaním je zmysluplne používať to, čo ti bolo zverené v duchu vízie tvojho Pána. Nechce, aby si jeho dary syslil iba pre seba, nechce, aby si ich zakopal, ako to urobil sluha v inom podobenstva. Nechce samozrejme ani, aby si ich rozhajdákal na spôsob márnotratného syna. To všetko považuje za nepoctivé rozhadzovanie. Chce, aby si jeho dary prezieravo rozvíjal a zdieľal s inými.

Pamätaj dnes, že si správca.

https://escapetoreality.org/2015/03/19/parable-of-the-shrewd-manager/

Publikácie a pomôcky