Pred "K" a po "k"

CR-34 UT

Sú veci, ktoré už nikdy nebudú ako predtým. Každý máme v živote zopár dátumov alebo udalostí, ktoré sa nám s tým "pred tým" spájajú. Niektoré sú spoločné všetkým. Napríklad už dnes bežne hovoríme "pred koronou" a dúfame, že čím skôr budeme hovoriť aj "po korone". V jednej veselej knihe sa objavuje označenie "pred K" a "po K", aj keď sa tým nemyslí ani covid, ani Kristus, len jeden veselý pán.

Pre Židov Ježišových čias bolo takouto udalosťou zničenie Jeruzalemského chrámu. Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: "Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené", zaznie v dnešnom evanjeliu. Ani nie o štyridsať rokov sa tá nepredstaviteľná vec stala skutočnosťou. Jeruzalemský chrám je navždy, ak teda prijmeme 2000 rokov ako vždy, zničený.

A predsa je v tom nádej. V minulosti boli ľudia v niečom múdrejší než my a z kameňov starého, na starých základoch, budovali nové, pevnejšie, lepšie a krajšie. Aj Boh to tak robí. Miesto jediného chrámu v Jeruzaleme je dnes svet plný živých chrámov Ducha Svätého. A ty si jedným z nich.

Mám nádej, že časom budeme deliť naše malé dejiny na dve etapy: pre "K" a po "k". Pred Kristom, pred tým, než sme ho s novou rozhodnosťou prijali a povýšili za Kráľa vo svojich životoch. A po "k", ak bude nejakým zlomom korona. Alebo po neviem čom. Lebo ak povýšiš Krista na miesto, ktoré mu patrí, ostatné stratí v podstatnej miere na dôležitosti.

Publikácie a pomôcky