Ondrejova odpoveď

Sv. Ondrej

Matúšova správa o povolaní Ondreja a Petra je stručná. Žiadne veľkolepé slová, len Ježišova výzva "Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí." A miesto odpovede konkrétne činy: "Oni hneď zanechali siete a išli za ním."

"Oni hneď zanechali siete a išli za ním." Tá veta stojí za zamyslenie. Slovo po slove.
  • Oni. Ondrej a jeho brat Šimon, ktorý neskôr dostane meno Peter. Peter už niečo o Ježišovi počul. Od Ondreja. Už dnes niekto od teba počul o Kristovi? Ani netušíš, aké to môže byť dôležité.
  • Hneď. Hneď je dôležité. V ich, aj v tvojom prípade.
  • Zanechali. To je prvá vec, ktorú treba urobiť - na čas odložiť, alebo úplne zanechať. Čo je to v tvojom prípade?
  • Siete. V ich prípade to bolo živobytie pre nich a ich rodiny. Od nás sa možno taká veľká obeta nečaká. O to ochotnejšie by sme sa mali vzdávať vecí, ktoré nás nebudujú, len zdržujú a ľahko sa do nich zamotáme. Čo tvoje siete?
  • Išli. No práve, posediačky to nepôjde. No pozor, nie je ísť ako ísť. Dôležitý je cieľ.
  • Za ním. A čo ty? Ideš? Za Kristom?

Publikácie a pomôcky