Nultý ročník

CR-34 PI

Neteším sa na zimu. Zima je krásna, sneh, mráz a tak. No mne sa pri zmienke o nej vždy vynorí prestava člapkanice na ceste, premočených nôh a sopľavého nosa. Teším sa na leto. Leto je krásne. Aj horúce, dusné, niekedy sa nedá zaspať, štípu komáre a kvôli alergii aby jeden bez tabletky nevystrčil nos z domu. Ale pri zmienke o lete mi príde na myseľ len to príjemné a pekné.

Medzi nami, zima aj leto patria do kategórie vecí, ktoré raz nastanú, či sa mi páčia alebo nie. Presne tak, ako nové nebo a nová zem, o ktorých píše Ján v prvom čítaní. S malým rozdielom: Leto aj zimu sme už pár krát zažili. No jediné, na základe čoho si môžeme urobiť akú takú predstavu nového neba a novej zeme je naša stará zem. Dokonca ani to staré nebo nie. Božie slovo nás však uisťuje, že to bude stáť za všetky ťažkosti.

Asi by nám pomohlo postupne si zvykať na život v Božom kráľovstve. Niektoré školy ponúkajú záujemcom tzv. nultý alebo adaptačný ročník. Aby si zvykli. Preži svoj život ako čas adaptácie na nebo. Nakoniec ktovie? Ktorýkoľvek rok môže byť pre nás nultým ročníkom večného života.

Publikácie a pomôcky