Hnev ako príležitosť

CR-31 UT

Podobenstvo o človeku, čo organizuje slávnostnú večeru pre množstvo V.I.P. hostí, tak to bude v čase zákazu zhromažďovania tvrdý oriešok ;-). Ale jedna vec, veľmi aktuálna aj teraz, mi hneď udrela do očí. Apoštol Pavol v prvom čítaní píše: "Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš." Tak som premýšľal, ako Ježiš v tom podobenstve rozmýšľa.

Zdá sa, že hospodár z podobenstva je plný emócií. Musí to byť dôležitá vec, keď si tak dá záležať na príprave hostiny. A potom to drsné, nevyberané odmietnutie. "Vtedy sa hospodár rozhneval." Ale jeho reakciou nie je hnev, ale naopak láskavosť. Láskavosťou premáha v sebe hnev: "Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých!" hovorí sluhovi.

Nemyslím, že by Ježiš v podobenstve riešil otázku zvládania negatívnych emócií. To určite nie. No hospodár z dnešného evanjelia je vykreslený ako čnostný človek, teda ten, kto si osvojil trvalý návyk premáhať v sebe hnev láskavosťou. Hoci aj trochu cez zuby. Nie je to človek, ktorý sa nenahnevá. Je to človek, ktorý má nástroj, ako svoj hnev udržať na uzde a obrátiť jeho silu na niečo dobré.

Myslím, že aj dnešný deň je výborný na trénovanie sa v láskavosti. Lebo nejaká príležitosť na premáhanie hnevu sa nájde pomerne ľahko.

Publikácie a pomôcky