Rodinná katechéza / Plamienok a olej

 • Charakteristika:
  Katechéza pre mladšie deti, téma Podobenstvo o desiatich pannách (Mt 25, 1-13). Podľa svätého Hieronyma olej „majú panny, ktoré sú okrem viery ozdobené skutkami. A nemajú ho tie, čo síce akoby vyznávali tú istú vieru, no zanedbávajú cnostné skutky.“ V katechéze preto povzbudzujeme deti k získavaniu oleja modlitby, pokánia, dobročinnosti, sviatostí a biblie, ktorý živí oheň viery.
 • Na stiahnutie:
  • Metodika a pracovný list (PDF)
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)
  • Verzia 2020 (metodika PDF, prílohy PDF)
 • Poznámka k pracovnému listu: V pracovnom liste je aj niekoľko plamienkov. Tie treba vystrihnúť, deti ich môžu na vrchnej strany vymaľovať ako plamienky. Na niektorých plamienkoch sú odkazy od Ježiša, na prázdne môžete napísať aj ďalšie. Odkazy sa môžu aj opakovať. Druhú stranu každého plamienka použijeme ako kvapku oleja. Preto ju môžu vyfarbiť sivou farbou. Do kvapiek napíšte dobré skutky, ktoré chcete, aby deti robili počas týždňa.

Evanjelium

 • Mt 25,1-13; prezentácia SN_02-03.
Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.
Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘
Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘ Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘
No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘ Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘ Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“

Katechéza

CR-32NEA-Prez od používateľa DKU DCZA

O svadbe a družičkách, ktoré zmeškali

Ženích s nevestou prišli neskoro na vlastnú svadobnú hostinu. Znie to neuveriteľne. Ale v Izraeli, v krajine, kde žil Ježiš, mali úplne iné svadobné zvyky ako u nás.
 • TIP: Tu sa môžete s deťmi porozprávať o svadobných zvykoch, najmä ak deti na svadbe už boli. Nakoniec pripomeňte, že aj u nás je zvykom, že ženích prichádza najprv do domu nevesty a odtiaľ idú všetci spoločne na miesto sobáša a potom na svadobnú hostinu.
Ženích a jeho rodina sa najprv vybrali do domu nevesty, aby si ju vypýtal od jej rodičov. Keď súhlasili, odviedol nevestu do svojho domu, kde už bola pripravená svadobná hostina. A všetci príbuzní a hostia išli samozrejme s nimi. Lenže niekedy sa tá návšteva v dome nevestiných rodičov natiahla. Alebo ženích a nevesta nebývali v tom istom meste alebo dedine, takže sa mohlo stať, že prídu až po zotmení. Ako v našom príbehu, už bola noc, keď sa keď sa ženích s nevestou a svadobným sprievodom blížili na miesto svadobnej hostiny.
V ženíchovom dome zostali služobníci, ktorí mali za zatiaľ úlohu všetko pripraviť na slávnosť. A desať dievčat, ktoré mali ísť hosťom naproti so svetlom, privítať ich a uviesť každého na jeho miesto. Asi neboli zvyknuté byť dlho hore a všetky zaspali. Našťastie asi nechali niekoho na stráži a ten, keď sa blížil svadobný sprievod, spustil poplach.
 • TIP:  V tejto časti môžete využiť doplňovačku (SN_05-08). Porozprávajte sa s deťmi o príčine, panny si nezobrali so sebou dostatok oleja.
O polnoci ich prebudili: „Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!“ Dievčatá si pripravili lampy a vyšli so svetlom do tmy. Ale polovica z nich to nestihla. Prečo? Nemali v lampách dosť oleja.
O lampe, oleji a plamienkoch
Ježiš hovorí, že toto je príbeh o nebeskom kráľovstve, teda že s nebeským kráľovstvom a nami je to ako s so ženíchom a tými, čo mu vyšli v ústrety. My kresťania máme byť pripravení a čakať na príchod Pána Ježiša. 
 • SN_09.
Lampou je náš život. Olejom skutky. A plamienkom milosť, ktorú do nás vložil Boh už pri krste. 
 • SN_10 Plamienok.
Keď je dieťatko pokrstené, dostanú jeho rodičia a krstní rodičia malý plamienok, ktorý horí na krstnej sviečke. A tiež dostanú úlohu pomáhať dieťatku, aby ste vždy kráčalo ako dieťa svetla, chránilo si vieru, aby na konci života kráčalo so všetkými svätými v ústrety Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. 
 • TIP: Môžete deťom ukázať ich krstnú sviece.
 • SN_11 Olej. Písmená na olejničkách: M – modlitba, P – pokánie, D – dobročinnosť, S – sviatosti, B – biblia. 
Na to, aby lampa svietila, aby v nej horel plamienok, potrebuje olej. Vlastne je to tak, že ten olej sa premieňa na svetlo a teplo, keď horí na vŕšku lampy.
Čo je olejom našej viery? Všimnite si, čo za olej nalievajú múdre panny do lámp svojich srdiečok. M,P,D,S,B, čo to môžu byť za oleje?
 • SN_12-13.
Každý deň potrebujeme robiť dobro (dobré skutky, dobročinnosť), aby plamienok našej viery nezhasol. Olejom preto, aby lampa viery svietila, je naša modlitba. A samozrejme pokánie, sviatosti a Biblia.  Tak budeme pripravení, keď príde Ježiš a pozve nás do neba. Ak niečo z toho zanedbáme, naša viera môže zhasnúť (SN_13).

Domáca aktivita: Olej do zásoby

Tie nerozumné dievčatá z nášho príbehu zabudli na olej. My nemôžeme zabudnúť na dobré skutky, kvapky oleja, ktoré živia plamienok našej viery.
 • Dohodnite sa s deťmi na tom, čo budú prestavovať ich kvapky oleja. Návrhy detí aj svoje zapíšte na druhú stranu plamienkov (kvapka). Keď počas týždňa dieťa urobí niektorý z dobrých skutkov, nalepí si ho ako plamienok na ku svojej lampe. Kvapky s dobrými skutkami a plamienkami na druhej strane opatrujú a prideľujú rodičia. Aby bola hra zaujímavejšia, môžu sa do nej zapojiť aj dospelí, ktorým prideľujú plamienky deti.

Obrázky

 • https://www.canva.com
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4942
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9732

Publikácie a pomôcky