Tréningový program

Slávnosť Všetkých svätých

Dnešné druhé čítanie je fantastické: "Milovaní, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme... Teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je..." 

  • Si Boží.
  • Nosíš v sebe podobnosť s Bohom.
  • Rozvíjaj svoju podobnosť s Ním.

Si Boží. Covid pozitív alebo negatív, testovaný alebo netestovaný, nič to nezmení na základnom fakte, že Boh si ťa vybral a zamiloval. Nie, neživ v sebe falošnú ilúziu: nezmení to ani veľa na tom, či budeš mať ľahký, ťažký alebo žiadny priebeh. Má to vplyv na niečo oveľa dôležitejšie.

Nosíš v sebe podobnosť s Bohom. Ale ktorú podobnosť? V čom? Niekedy by som hlasoval za potopu ako za Noema, alebo aspoň za možnosť utopiť niekoho v lyžičke vody... Ale to asi nie je tá podobnosť. Ani zvolávanie ohňa a síry z neba ako v Sodome, ani vyháňanie kde koho z chrámu ako to raz urobil Ježiš. Sú veci, v ktorých nemôžem byť ako Boh. Pretože nie som Boh.

Rozvíjaj svoju podobnosť s Bohom. Ako? Blahoslavenstvá z dnešného evanjelia sú skvelým návodom. Napríklad:
  • Neboj sa plakať nad tým, nad čím plakať má zmysel. Napríklad nad svojimi hriechmi. Áno, máš ich. Tým plačom rozvíjaš svoju podobnosť s Bohom. Lebo tvoje hriechy nenechávajú ani jeho ľahostajným. Blahoslavený plačúci...
  • Neboj sa stíšiť, napodobni Boha, ktorý hovorí v tichu a potichu. A budeš blahoslavený, podobný Bohu v tichosti.
  • Kristus zniesol nespravodlivosť, ba dal jej výkupnú hodnotu. Ustúp v tom, v čom ustúpiť môžeš, aj za tú cenu, že budeš smädný po spravodlivosti. Smädný, ale blahoslavený.
Blahoslavenstvá nie sú lacná náplasť na naše detské boľačky. Sú tréningovým programom na rozvíjanie podobnosti s Bohom. Venuj im dnes svoju pozornosť. Nájdeš ich v piatej kapitole Evanjelia podľa Matúša, verše 1-12.

Publikácie a pomôcky