Zoznam

CR-25 ST

Spomenul na jeden film. Bol o dievčati, ktorému zostal možno rok života. Bola ťažko chorá, bez šance na uzdravenie. A mala svoj zoznam, zoznam vecí, ktoré chcela dosiahnuť, zažiť či získať prv, než zomrie. Bol dosť dlhý, ale ak si dobre pamätám, stihla všetko.

Agúr, Jakeho syn z Massy, mudrc, ktorému je pripísaný text dnešného prvého čítania, má na svojom zozname len dve položky. Hovorí Bohu: "O dve veci ťa prosím, neodopri mi ich, kým nezomriem: Vzdiaľ odo mňa úskočnosť a lživé slová, nedávaj mi ani chudobu ani bohatstvo, udeľ mi vždy toľko, koľko potrebujem pre život, aby som sa nenasýtil a nezaprel ťa..., alebo chudobou pripretý nekradol a nepotupil meno svojho Boha." 

Agúr je zrejme múdry muž, ktorý pozná svoje slabé miesta. Zvlášť dve ho trápia. 

  1. Asi vie byť nepríjemne úskočný a má sklony ku klamstvu. Možno si s tým nevie rady sám a tak prosí Boha, aby od to neho zobral. "Vzdiaľ odo mňa úskočnosť a lživé slová."
  2. Tiež nosí v sebe silnú túžbu po majetku. Jeho prosba je nádherná: "Nedávaj mi ani chudobu ani bohatstvo, udeľ mi vždy toľko, koľko potrebujem." Asi si uvedomuje, že v tomto je slabý, vie, čo s ním robí nadbytok i to, ako s ním zamáva nedostatok.
A čo ty? O aké dve veci by si požiadal Boha ty? Povedz mu: "O dve veci ťa prosím, neodopri mi ich, kým nezomriem." A doplň svoj zoznam podľa toho, kde je tvoje slabé miesto.

Publikácie a pomôcky