Zostaň, kvitni, dozrievaj a prinášaj ovocie

Sedembolestná"Pri Ježišovom kríži stála jeho matka...", tak začína dnešné evanjelium. "Všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi." Takto končí dnešné prvé čítanie. Mária, ktorá je tam, zostala, je prítomná..., to je myšlienka, ktorá akoby ohraničuje obidva príbehy. Mária zostala s Ježišom a ostatnými, keď to bolo zdanlivo neúnosné. V utrpení, v nešťastí. A zostáva s nimi aj vtedy, keď už je dobre, po zmŕtvychvstaní, v tých šťastných dňoch. V šťastí i v nešťastí. Nepripomína vám to niečo? V zdraví, aj v chorobe...

Mária zostala

Neutiekla spod kríža. Zostala, lebo potrebovala v tej hroznej chvíli oporu. O Jána, od Márie Magdalény. A tiež neušla, pretože Ježiš, Ján, Magdaléna, Mária Kleopasova..., ju potrebovali. Bolo to o to ťažšie, že Ježišovi stačilo len pohnúť prstom a všetko to trápenie mohlo razom skončiť. No on to neurobil, nezostúpil z kríža. Ani kvôli mame. 
Ten smutný príbeh nás dnes učí zostať. Aj keď je to ťažké. Aj v nešťastí, v chorobe, aj keď ten druhý neodstráni príčinu nášho trápenia, hoci je to v jeho moci. Ako manžel alebo manželka, ktorí zostanú, aj v nešťastí, aj v chorobe, aj v biede, aj v kríži, ktorým môže byť pokojne ten druhý.
Zostala s rodinou. Mária zostala s učeníkmi aj po zmŕtvychvstaní. V tom období, keď prežívala radosť a uspokojenie. Možno inak ako oni, veď oni sú stále ustrašení, nechápu, sú zmätení. Asi by jej bolo lepšie bez nich. Nepotrebuje byť pri nich. A oni by si bez nej tiež vystačili. No ona zostáva. Ako manžel, ktorý zostane so svojou rodinou aj vtedy, keď zažíva úspech v práci.

Tajomstvo úspechu

Uvažoval som nad tým, v čom spočíva tajomstvo Máriinho úspechu. Lebo to, že zostala, je úspech. Odpoveďou mi je anamnéza* dnešnej modlitby dňa:

Všemohúci Bože, ty si dal prebolestnej Matke Márii silu, aby stála pri tvojom ukrižovanom Synovi a spolu s ním trpela; prosíme ťa, daj, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž v spojení s Kristom, a tak dosiahli účasť na jeho zmŕtvychvstaní. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

S povolaním k materstvu dostala aj silu k materstvu. Silu stáť pri svojom ukrižovanom Synovi a vytrpieť to spolu s ním. Silu stáť pri svojich prijatých deťoch, pri nás.
S povolaním k manželstvu, rodičovstvu, k životu v tvojej rodine, k ukotveniu sa práve na tom mieste, kde je zasadený tvoj život..., si dostal aj silu zostať a ustáť to. Zostaň tam, kde ťa Boh zasadil.
Zostaň, kvitni, dozrievaj a prinášaj ovocie. Je úplne normálne, že niektoré etapy toho procesu sú trápením. Možno ti pomôže keď si uvedomíš, že to, čo ťa stojí veľa, pravdepodobne aj stojí za veľa.

Zostaň, kvitni, dozrievaj a prinášaj ovocie tam, kde ťa Boh zasadil. Tam ťa aj polieva.
_________________
Anamnéza - nie rozhovor lekára s pacientom, ale pripomienka (anamnesis) spásnej udalosti, v tomto prípade vyjadrená prvou vetou modlitby.

Publikácie a pomôcky