Výborné rozhodnutie

CR-26 ST


Ako Ježiš a jeho učeníci šli po ceste, ktosi mu povedal: "Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš." Výborné rozhodnutie. Mali by sme byť tomu neznámemu učeníkovi vďační, že to tak pekne sformuloval. Vlastne sú to slová, ktoré už pár storočí pred ním povedala Ježišova praprapra-neviem-koľko-babka Rút svojej svokre Noemi: "Kde pôjdeš ty, pôjdem i ja." Je ale treba, aby sme boli dôslední. Pretože nie pre každého je všade všade. 

Do neba. Ísť všade kam Ježiš, znamená ísť do neba. V tomto zmysle je zvolanie "pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš" vlastne modlitbou, vyjadrením túžby.

Hneď. Lenže ísť všade, kam Ježiš, znamená zároveň ísť s Ježišom, a teda hneď, nie neskôr, keď budú lepšie okolnosti, keď to bude ľahšie, keď... Myslím, že preto niekoho upozornil: "Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!" 

Verne. Ísť všade, kam Ježiš, sa netýka len cieľa, ale aj cesty samotnej, so všetkými jej zákrutami, peknými i náročnými úsekmi, verne v jeho šľapajách. Aj keď mám dojem, že tamtou skratkou by to bolo rýchlejšie a tamtou obchádzkou pohodlnejšie. Preto to upozornenie, že "líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť."

Vytrvalo. A napokon je to cesta, na ktorej je dôležitá vytrvalosť, lebo "kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo." Možno to išlo o to, aby ten človek miesto organizovania rozlúčkovej párty s rodičmi, získal rodičov pre nebeské kráľovstvo.

Vlastne si z toho môžeš urobiť každodennú modlitbu: Pane, "pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš." Do neba, hneď, verne a vytrvalo. Alebo najlepšie, ako budem vedieť a vládať. Amen.

Publikácie a pomôcky