Už môžeš

CR-25 PI

To muselo byť fakt ťažké: učeníci pochopili bombastickú vec, totiž že Ježiš je Mesiáš. Petrovi to dokonca nepriamo potvrdil. A oni sa s touto senzáciou nemôžu pred nikým pochváliť. Zatiaľ. Totiž "on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať." A ešte im vysvetlil, že najskôr "Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych." Je to logické, keď prejde utrpením, už to nebude senzácia. Bude to evanjelium, radostná správa o tom, že Kristus vstal z mŕtvych.

Každopádne Syn človeka už mnoho vytrpel, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhli, zabili, ale on tretieho dňa vstal z mŕtvych. Takže ty už nemáš dôvod čakať, môžeš tú skvelú správu povedať každému ;-)

Publikácie a pomôcky