Ťažšia cesta

CR-23 PI

"Hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom všetkých, aby som čím viacerých získal," hovorí apoštol Pavol v dnešnom prvom čítaní. A pokračuje: "Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel."

Stal som sa všetkým pre všetkých, aby som získal aspoň niektorých. Pavlova okrídlená veta. Túži po tom, aby čo najviac ľudí prijalo Krista, jeho radostnú zvesť, evanjelium.

To chcú aj mnohí iní. Niektorí to robia tak, že prispôsobujú evanjelium. Tu vypustia to, tam zľahčia hento, tu niečo prikrášlia... Výsledok je síce stráviteľný, ale bez života. A občas aj bez Krista. Možno to už ani evanjelium nie je. 

Pavol ide na to inak. Miesto prispôsobovania evanjelia prispôsobí seba. Inšpiratívne, nie?

Publikácie a pomôcky