Chci viac...

CR-24 ST

Chceme viac. A je to úplne v poriadku. Chceme viac času, krásy, pokoja, oddychu, zábavy, peňazí, lásky a pozornosti od druhých, uznania, porozumenia, vedomostí, úspechov... Každý má nejakú tú prioritu. Pavol to vie a povzbudzuje nás: "Usilujte sa o vyššie dary... a ešte vznešenejšiu cestu..."

Otázka by totiž mohla znieť aj takto: Na čo potrebuješ viac času, krásy, pokoja, oddychu, zábavy, peňazí, lásky a pozornosti...? Jasné, pre seba. Aby si sa cítila lepšie, aby si bol oddýchnutý, spokojnejší. Dobre. A čo ďalej? "Usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem." 

Tou vznešenejšou cestou je láska ako motív. Buď krásna pre svojho manžela a pre nás všetkých. Pretože miluješ. Buď pokojný a oddýchnutý, aby si prinášal pokoj a radosť tým, ktorých miluješ. Zarob dosť peňazí, aby... Lebo "keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo."
Vyber sa vznešenejšou cestou.

Publikácie a pomôcky