To je výhra výhra...

CR-19 ST

"Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata," hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu. Pri čítaní týchto slov som si dnes ráno uvedomil, že tu nie je cieľom napomenúť, ale získať.

Nejde tu o napomínanie všetkých všetkými a za všetko :-). Čo presne hovorí Ježiš?

1. Tvoj brat. Nie len tak hocikto, ale človek, ktorý je ti blízky. Buď preto, že je tvoj príbuzný, alebo preto, že je kresťan ako ty. To však predpokladá, že aj ty si blízky jemu, teda že medzi vami existuje vzťah. Občas samozrejme treba napomenúť aj iných, nie blízkych, ale to je iná situácia.

2. Prehreší sa. Teda spácha hriech. Vieš, čo je to hriech: vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho zákona vo vážnej veci. Hriechom nie je všetko, čo nás na druhých vytáča, ani všetko, čo nás zraňuje.

3. Proti tebe. Jasné, keď sa deje nespravodlivosť voči hocikomu, musíme zasiahnuť. Ale tu Ježiš dáva pravidlo o tom, ako to robiť, keď sa niekto prehreší proti tebe, teda keď jeho hriech zasahuje priamo teba. 

A tak skôr, než sa pustíš do napomínania podľa princípov dnešného evanjelia, musíš si položiť pár otázok: 1. Aký mám vzťah k tomuto človeku? Som mu naozaj bratom, sestrou? Pociťuje vo svojom živote moju blízkosť? 2. Čo to vlastne urobil? Je to skutočne (tak) zlé. Uvedomuje si, čo sa stalo? A je to to, čo chcel? 3. Prehrešil sa proti mne? Prečo mám potrebu na to reagovať?

A napokon tá najdôležitejšia: Pomôže mi to napomenutie získať ho pre Božie kráľovstvo a spoločenstvo Cirkvi? Ježiš pokračuje: Keby "nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik," teda človek, ktorého celá Cirkev ešte viac usiluje získať pre Božie kráľovstvo. Tak, ako to robil Kristus.

"Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata." 

Publikácie a pomôcky