Tak koľko ešte?

CR-19 ŠT

"Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?" pýta sa Peter. Ježiš mu odpovedal: "Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz." 

Počítaš to? Vedieš si presnú evidenciu? Ferovi ešte musím odpustiť 21 krát a Zuze dokonca 63. Ale Jaro to má spočítané, už len raz a potom uvidí... 

Takto to asi Kristus nemyslel, nemyslíš?  

Publikácie a pomôcky