Rozkáž, aby som prišiel k tebe

CR-19 NE A

Peter povedal Ježišovi: "Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode." Tá veta má v sebe hĺbku, hlbšiu, než Genezaretské jazero...

1. Ježiš mení človeka. Zaujalo ma, že Peter nežiada Ježiša, aby rozkázal vode, nežiada, aby zmenil jej fyzikálne vlastnosti a urobil ju dočasne pevnou. To by napokon asi dokázal aj ktorýkoľvek démon. Peter žiada, aby Ježiš zmenil jeho, aby mu dal schopnosť chodiť po vode. 

Je veľký rozdiel v tom, či sa zmenia okolnosti, alebo sa zmení človek. My obyčajne meníme okolnosti. Nemáme schopnosť lietať, ale naučili sme sa ohýbať prírodné zákony a meniť okolnosti. Nikdy nebudeme mať schopnosť lietať. Ale vieme vyrobiť lietadlo. Naproti tomu Ježiš nemení okolnosti ale človeka. To je ťažšie a obyčajne to trvá veľmi dlho. Zmeniť človeka okamžite je väčší zázrak.

2. Cieľ premeny. Peter hovorí Ježišovi: "Rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode." Cieľom nie je, aby Peter získal fantastickú schopnosť chodiť po vode. Cieľom je, aby prišiel k Ježišovi. Voda je tu prekážkou, ktorú bez pomoci nedokáže prekonať. A tiež obrazom toho, že cesta ku Kristovi vedie cez vodu. Ale to je už iný príbeh.

Niekedy prosíme o to, inokedy o tamto. O takú schopnosť, o hentakú milosť, o tam ten malý zázrak... To je iste dobré. Otázkou ale zostáva, či nás splnenie prosby privedie ku Kristovi. Teda či to, o čo prosíme, je prostriedok, alebo cieľ.

3. Poslušnosť ako cesta k premene. A potom je tu to Petrovo "rozkáž". Peter prekoná prekážku vody v moci Kristovho príkazu "Poď!". Nie vlastnými silami, ani zo strachu. V dôvere v milosť. Lebo keď Boh človeku niečo prikáže, dá mu aj silu príkaz naplniť. V jednom momente ale prestal kráčať a začal mudrovať. Prestal veriť, teda byť verný. A to je ďalšia vec: Boh nás nemôže premeniť, ak neposlúchame, ak hľadáme skratky, ak to po pár krokoch vzdávame.

Publikácie a pomôcky