Múdre, či hlúpe?

 

CR-21 PI

"Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob."

Vlastne väčšiu časť príbehu to vyzeralo naopak. Tie, ktoré išli na ľahko, celou cestou sa zabávali a veselo štebotali o svadbe, vyzerali rozhodne múdrejšie, než tie, čo sa teperili s fľašami oleja. Unavení, možno aj umastené, proste na prvý pohľad hlupane, čo si len komplikujú život. Až čas ukázal, že ich prístup bol múdry.

Múdre je obyčajne ťažšie a niekedy trvá veľmi dlho, kým to múdre dozreje. Preto múdrosť kráča ruka v ruke s vernosťou, vytrvalosťou a trpezlivosťou. A pokorou. Lebo kde kto bude múdrosť považovať za hlúpu. Ako to dnes hovorí Pavol: "Ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť. Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia."

Publikácie a pomôcky