Málo nie je to isté, ako nič...

CR-18 NE A

Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odišiel na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním... Celé to bolo také spontánne. Ježiš nemal v pláne stráviť najbližšie dni vyučovaním a uzdravovaním. Možno potreboval byť sám so žiaľom za Jánom Krstiteľom. Veď boli príbuzní, rovesníci a zrejme si boli blízki. Ani tí ľudia nemali v pláne ísť tak ďaleko a stráviť tam tak veľa času. Len sa niečo dopočuli, niekto im povedal: "Poďte sa pozrieť..." a oni išli. Zo zvedavosti. No potom ich k Ježišovi pripútalo niečo hlbšie.
To je prvé posolstvo dnešného evanjelia: Buď pripravený meniť svoje plány a neboj sa občas aj neplánovať. Nikdy nevieš, kedy a čím ťa Boh osloví. Keď sa tak stane, zostaň s ním tam, kde si ho objavil. Keď príde čas, on ťa pošle ďalej. Ako na konci príbehu: dal im jesť a potom ich rozposlal na cestu domov.

Najprv mi napadlo, že bolo od tých ľudí nezodpovedné vybrať sa do pustatiny bez zásob. Ale oni to pôvodne nemali v pláne a to, čo ich priviedlo k Ježišovi, bolo silnejšie. Dôležitejšie, než jedlo. To môže byť druhé dnešné posolstvo: nebuď príliš hŕŕŕŕ do posudzovania situácie toho druhého. Motívy sú dôležité.

Napokon ma zaujalo, čo hovoria apoštoli. Keď sa ich požiadal, aby nasýtili zástup, skonštatovali: "Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby." Tak nič, alebo päť chlebov a dve ryby? Jasné, chcú tým povedať, že majú tak málo, že je to akoby nič. No medzi nič a málo je priepastný rozdiel. Najmä ak máš málo a k tomu po ruke Krista.
To by mohlo byť dnešné tretie posolstvo: Neboj sa, že nemáš nič, ak máš málo a k tomu Kristovu milosť.
Napríklad v manželstve. Vzťahy sa rozpadajú, lebo muži a ženy už majú (často objektívne) skutočne málo síl vydržať. Povedia: "Nemám silu to ďalej znášať." A chcú tým povedať, že majú tých síl strašne málo. Veľa krát je to tak. Ak bol ten život celé roky len ťažký, manželke, manželovi mohlo zostať už len tak málo síl, že to nestačí. Ale okrem toho mála, čo môžeš ešte dať, máš Krista, ktorý má moc tvoje sily rozmnožiť. Nevzdávaj to.
Alebo v rodičovstve. V práci. Hocikde... Viem, že máš možno málo síl. Nevzdaj to, ale odovzdaj. A Kristus tvoje sily rozmnoží. Siahni na dno svojich síl. A Pán ich rozmnoží.

Publikácie a pomôcky