Kľúče

CR-21 NE A

Máš po ruke kľúče? Napríklad vo vrecku? Asi ani netušíš, že to nie je len tak. V dnešnej liturgii slova sa kľúče spomínajú hneď dvakrát. V prvom čítaní sa správca kráľovského paláca Sobna z Izaiášovho proroctvo dozvie, že príde o svoje poslanie a kľúče od paláca i celé správcovstvo budú zverené inému. Pretože Sobna bol neverným správcom. V evanjeliu počúvame, ako Ježiš robí Petra správcom Nebeského kráľovstva, symbolicky mu zverujúc kľúče od kráľovstva... Aj jeden aj druhý sú správcami a nesú zodpovednosť za to, čo im bolo zverené.

A teraz späť k úvodnej otázke: máš vo vrecku kľúče? Ony sú znakom tvojho správcovstva.

  • Nosíš pri sebe kľúče od domu. Nech ti pripomínajú, že si správcom svojej rodiny a nesieš zodpovednosť za každého jej člena.
  • Alebo kľúče od auta. Tie značia zodpovednosť za to, kam smeruje tvoj život, aký je tvoj cieľ a aká je tvoja cesta.
  • Máš pri sebe kľúče z práce. Dostal si ich zrejme kedysi pri nástupe. Mohli by ti pripomínať zodpovednosť voči tomu, čo ti bolo zverené.
  • Niekto nosí so sebou aj kľúč od zadného vchodu. Sú situácie, kedy sú zadné dvierka opodstatné. No niekedy sú znakom nezodpovednosti 

"Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva," hovorí Ježiš Petrovi. "Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi."

Tebe Ježiš zveril kľúče od domu, auta, roboty, alebo od srdca tvojej manželky... A tiež má svoj zámer. Poznáš a napĺňaš ho?

Publikácie a pomôcky