Divné slová...

CR-22 PO

"Divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst...", Tak charakterizuje evanjelista Lukáš reakcie Nazaretčanov na Ježišovu kázeň v ich synagóge (dnešné evanjelium). Pripadá mi divné, keď sa divia, že jeden z nich, ich rodák, tesárov syn, Ježiš z Nazareta, rozpráva milo.
Vlastne možno to ani také divné nie je, Nazaretčania nemali dobrú povesť. Neviem prečo, možno zaslúžene, možno preto, že milého slova by si sa od nich nedočkal.
To je prvá myšlienka na zváženie: svet potrebuje počuť milé slová. Dnes. Od teba. Pamätaj na to.

Nie že by milých slov okolo nás nebolo. Ale sú ich plné aj reklamy, kampane a neviem čo ešte. A my sme si celkom pragmaticky zvykli pri milých slovách spozornieť. Pretože môžu byť aj neúprimnými, úlisnými, vypočítavými a presne vypočítanými marketingovými ťahmi ľudí, čo chcú predať strašne málo za strašne veľa. 
To je druhá myšlienka na zváženie: svet potrebuje počuť milé slová, ktoré sú úprimné. Od teba. Dnes.

Dúfam že sa všetci, čo s tebou dnes dajú do reči, budú diviť :-)

Publikácie a pomôcky