Veľa slov netreba...

CR-11 ŠT

Presne. Nehovor veľa slov. Múdro vyberaj tie slová, ktoré veľa hovoria. Napríklad Otec. Alebo náš. Či buď tvoja vôľa, odpúšťam. A dnes... Vyskúšaj si to.

Publikácie a pomôcky