Spoločnosť a spoločenstvo

CR-11 NE A

Nedávno som niekde čítal o rozdiele medzi spoločnosťou a spoločenstvom. A odvtedy mi to nedá pokoja. Spoločnosť je miesto, kde sa ľudia zhromažďujú nie kvôli sebe samým, ale za nejakým účelom. Jednotlivec je členom skupiny (spoločnosti) do takej miery, do akej je pre ňu prospešný. A naopak čím menej prospechu prináša (teraz, prípadne prinášal v minulosti alebo je nádej, že bude prinášať v budúcnosti), tým menej o neho spoločnosť stojí. Naproti tomu spoločenstvo prijíma každého takého aký je preto, že je, nezávisle od toho, či niečo prináša, alebo je dokonca "na príťaž". V spoločenstve sa ľudia zhromažďujú kvôli tým druhým, aj keby z nich nikdy nič nemali. Ako v rodine.

Odvtedy rozmýšľam, či sme (farnosť) spoločnosť - skupina, alebo spoločenstvo. Nedá mi to pokoj. 

Vlastne dnes môže každý z nás otestovať svoj vlastný prístup. Hodia sa na to dnešné biblické texty. Napríklad žalm, v ktorom spievame: "Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda." Aký pocit v tebe vyvoláva to sme a ľud? Vieš, že sú v tom my zahrnutí aj ľudia, ktorým si úplne ukradnutý? Ľudia, ktorí nikdy ani len nepomysleli, že by ťa mali niečím obohatiť. Si ochotný stať sa pre nich darom?

Alebo dnešné evanjelium. Predstav si, ako si Ježiš vyberá práve teba, si jedným z dvanástich, jedným z tých, ktorých posiela. Ku komu? K ľuďom, ktorí pre teba nikdy nič neurobili. A chce, aby si im povedal skvelú správu, totiž že aj oni sú súčasťou milovaného Božieho ľudu. Pôjdeš?

Potrebujeme rozhodnutie a odhodlanie ísť a svedčiť presne v duchu zmluvy, ktorú s nami uzavrel Pán, náš Boh. V duchu jeho prísľubu (prvé čítanie): "Ak teda budete počúvať môj hlas a zachovávať moju zmluvu, budete mojím vlastníctvom medzi všetkými národmi; lebo moja je celá zem. Budete mi kráľovstvom kňazov a svätým národom."

Vyzerá to tak, že nemôžeme byť svätí, ak nebudeme svätí spolu.

Publikácie a pomôcky