Pozri do zrkadla

CR-12 PO


Pre pochopenie dnešného evanjelia je dôležité, kam položíme dôraz. Niekto zdôrazní prvú časť a akcent položí na otázku: "Prečo vidíš smietku v oku svojho brata?" Tá otázka je dôležitá. Kde koho totiž zaujímajú cudzie chyby viac, než vlastné. Niekoho preto, že nechce vidieť tie svoje. Iného preto, že pohľad na cudzie nedostatky mu dodá sebavedomie. A ďalšieho preto, že mu záleží aj na iných, nie len na ňom samom. 
Totiž vidieť "smietku v oku svojho brata" je samo o sebe v poriadku. A nechcieť ju vidieť môže byť previnením. I keď dnes sa tomu môže hovoriť aj "tolerancia" alebo "politická korektnosť"

Skutočný problém spočíva v pokryteckej neochote priznať si vlastné brvno vo svojom oku a vysporiadať sa s ním. Akcent treba položiť na druhú otázku: "Vo vlastnom oku brvno nezbadáš?" 

Pozri dnes do zrkadla. Trebárs aj do toho spovedného... 

Publikácie a pomôcky