O terapii a pacientoch

CR-10 PO

V čase Eliášovho príbehu mal už život v Izraeli pomerne vysoké tempo. Myslím tým tempo vzďaľovania sa od Boha. V skratke: čím lepšie sa ľudia mali, tým boli nespokojnejší, čím boli bohatší, tým sa cítili chudobnejšími, čím pokojnejší život, tým väčší pocit ohrozenia.
Niekoľkoročné sucho, ktoré ohlásil prorok Eliáš rovno do očí krutovládcovi a zbabelcovi v jednej osobe Achabovi, prišlo vhod. Možno dokonca v poslednej chvíli. "Tesban, Eliáš z Tesby v Galaáde, povedal Achabovi: Ako žije Pán, Boh Izraela, pred ktorého tvárou stojím: Nebude v týchto rokoch ani rosy ani dažďa, iba ak na moje slovo."

Záchrana toho, čo je naozaj dôležité, máva rôzne podoby, vrátane trpkých liekov a bolestivých operácií. Obyčajne to pomáha. Ak pacient spolupracuje.

Ozaj, aký postoj si zaujal k terapii posledných mesiacov?

Publikácie a pomôcky