Múdry

dehonelaparola.wordpress.com

CR-12 ŠT

Kedysi som niekde zachytil úvahu o tom, prečo sa najvyspelejšia alebo presnejšie najživotaschopnejšia civilizácia a kultúra rozvinuli práve v Európe. Vraj preto, že tu bolo, kvôli klimatickým podmienkam, vždy ťažšie prežiť. Jednoducho povedané pre zabezpečenie potravy sa nestačilo načiahnuť za najbližším banánom. Banány tu nedozrejú ani v auguste, nie to ešte v decembri.
Prirovnaním sa chcelo povedať, že tu sa ľudia museli viac snažiť. No asi to nie je celkom presné vysvetlenie a v skutočnosti tu budú aj tisícky dôležitejších dôvodov. Ale niečo na tom bude. 

Napokon ani v dnešnom evanjeliovom podobenstve neoznačuje Ježiš za múdreho človeka, ktorý si postavil dom na mieste, kde nie je búrka, smrť a povodeň ako je rok dlhý. Múdry nie je ten, čo si vybral síce pokojné a bezstarostné, ale sterilne mŕtve, bezpodnetné prostredie pre život. Múdry je ten, čo sa ťažkostiam nebráni, ani ich nezľahčuje, ale čelí im pripravený.

Múdry muž si postaví dom na pevných základoch. Múdry človek na tom, čo je spravodlivé, čestné, verné... Jednoducho na Božom slove.
Budovať život na pevnom základe je ťažšie, než získať titul v Sládkovičove. Ale stojí to za to. Aj keď v búrkach a otrasoch.

Publikácie a pomôcky