Miloval, dal, spasil...

Najsvätejšia Trojica

Sú v tom tri slovesá, ktoré je to fakt vystihujú: miloval, dal, spasil. Spasiť znamená zachrániť z niečoho existencionálneho, vytrhnúť zo spôsobu života, ktorý akoby ani životom nebol a z ktorým človek nevie pohnúť.
Predstav človeka, ktorý je tak previazaný so zločinom a podsvetím, že keby prestal hrať ich hru, kedykoľvek ho hodia cez palubu a zoberú mu všetko. Postavenie, imidž dôveryhodného politika, majetok, vzťahy. A tak ten človek, ktorý do toho kedysi čľupol s veľkými ideálmi, žije v strachu, zapíjanom alkoholom v takej miere, že už ani bez toho možno nevie. Čo bude jeho spásou? Nie, nie je to záhadná smrť všetkých, ktorý ho majú v hrsti, ktorá by mi priniesla neviditeľnú amnestiu. Je to priznanie svojej viny a pokánie. Vrátane prijatia spravodlivého trestu. Taký človek by stratil majetok, postavenie a imidž. No by získal dobré meno a stal by sa niekým, na koho môžeme byť hrdý. Bol by spasený.
Ale to je len príklad, aby sme rozumeli, čo znamená byť spasený a podobnosť s kýmkoľvek, koho by ste poznali (s výnimkou biblického Zacheja) je čisto náhodná... Znamená to byť zachránený z otroctva, môcť slobodne dýchať.
A, pretože hovoríme o tom, čo robí Boh, a Boh je maximalista, ide o záchranu, ktorá je večná, o večné slobodné dýchanie, ktoré nikdy neskončí.

Každý máme svoj príbeh, svoje zločiny a svoje otroctvá. A hoci nemusia byť také strašné, ako v tom vymyslenom príbehu, výsledok mohol byť rovnaký: taká podoba večného života, ktorý by nikto nechcel žiť ani päť minút. Ale nedalo by sa inak. Vďaka tomu, že Boh miloval, dal, a spasil, to už záleží len od nás. Čo máme urobiť, aby sme mali večný život, ktorý stojí za večnosť? "Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna." Alebo možno by bolo výstižnejšie povedať: Kto mu verí, nie je súdený. Ale kto mu nedôveruje, už sa odsúdil, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. Uver Ježišovi a ži dôsledne tak, ako nás to učí.

Ale čo urobiť pre spásu druhých? Prvým krokom je tvoja spása, teda dôveruj Ježišovi. A potom napodobňuj Pána celý svoj život. To sú tie tri slovesá: miloval, dal, zachránil.
Miluj. Nejde o nejakú emóciu, ale o tvoje rozhodnutie. Dávaj. Vieš, láska bez obety neexistuje, ak miluješ, bude ťa to veľa stáť. A raz príde záchrana. Lebo Bohu na tom fakt záleží, veď "Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život."

Publikácie a pomôcky