Urob si malý test

Nanebovstúpenie Pána

Urob si malý test - skús spočítať, s koľkými ľuďmi si dnes hovoril o:
  • korona víruse,
  • nosení rúšok alebo opatreniach,
  • peniazoch alebo práci,
  • svojich blízkych,
  • Ježišovi Kristovi.
Teraz si zober zelenú a ku každej položke si pripíš, v koľkých prípadoch to bolo úplne zbytočná tliachanie. Potom vezmi červenú a spočítaj, koľko z tých rečí by mohlo byť tvojím hriechom. 

Vidíš?


Koľko bodov sa mu ušlo v tvojom teste?

Publikácie a pomôcky