Skvelé správy

VN-05 NE A

V dnešnej liturgii zaznievajú samé dobré správy. Napríklad v modlitbe dňa: "Láskavý Otče, ty si nás skrze svojho Syna vykúpil a prijal za svoje milované deti." Sme vykúpení a prijatí. V stredoveku, ktorý niektorí nazývajú temným obdobím, kresťania z Európy posielali na východ množstvo peňazí na vykúpenie otrokov. O čo išlo? Mnohí kresťania, ktorí putovali do Svätej zeme, skončili v zajatí a boli predaní do otroctva. A Cirkev hľadala spôsob, ako ich zachrániť. Preto tých otrokov kúpili a potom prepustili na slobodu. Kristus nás vykúpil. A zaplatil svojím životom.
Druhé sloveso z tej modlitby je prijať. Boh nás prijal za svojich, teda adoptoval si nás. To sú skvelé správy, nie? Si slobodný a Boh si ťa adoptoval. 

Alebo skvelá správa z dnešného evanjelia. Ježiš hovorí, že máš miesto v nebi a že ho ide pripraviť. "V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?" To miesto nie je len tak hocijaké. Pamätaj, ťa skrze Ježiša Boh prijal za svojho milovaného, svoju milovanú.

A s tým súvisí tretia skvelá správa: nemusíš čakať, kým zomrieš. Slovo dom sa v dnešnej liturgii spomína dvakrát. Ježiš hovorí, že v dome jeho otca je mnoho príbytkov. Zdá sa, že nebo je bytový komplex ;-) Druhá zmienka je v druhom čítaní. Peter nám radí, aby sme sa nechali vbudovať do Božieho domu ako duchovné kamene. Už teraz. Tak budeš naraz v tomto svete, i v Božom dome.

PS: Tu, v našom svete, sa ten Boží dom volá Cirkev. Zďaleka ešte nemá tú správnu, nebeskú podobu. Kde tu chýbajú dôležité stavebné kamene. Napríklad ty.

Publikácie a pomôcky