Počúvni Krista

VN-06 PI

Ježiš uisťuje Pavla v dnešnom prvom čítaní: "Mám v tomto meste mnoho ľudu." Čo sú to za ľudia? Takí, čo sú už milosťou Ducha Svätého pripravení prijať Ježiša za svojho Pána. Hoci o tom ešte ani sami nevedia. A nemajú to napísané na čele. Ale sú tam.


Poslúchni Krista, dôveruj moci Ducha Svätého.

Publikácie a pomôcky