Oltár neznámemu bohu...

VN-06 ST

S oltármi, pomníkmi a vôbec s úctou neznámemu bohu je to vždy dosť ošemetná záležitosť. Presvedčil sa o tom aj Pavol. Aténčania uctievali množstvo bohov. A zrejme z čisto pragmatických dôvodov, aby náhodou na nejakého dôležitého nezabudli, pridali aj oltár bohu neznámemu. Pavol chcel na túto úctu nadviazať.
A narazil. Pretože viera len tak, pre istotu, nie je skutočná viera a boh len tak, pre istotu, nie je skutočným bohom.

Boh, ktorého ohlasoval Pavol a v ktorého sme uverili, nie je bôžikom pre istotu, jednou z mnohých istôt. On nie je jedným z mnohých. Je ako manžel - buď je tvoj jediný, alebo nie je tvoj.

Ozaj, prečo potrebuješ Boha?

  

Publikácie a pomôcky