Od a ku...

VN-05 PO

V mene Ježiša Krista sa, skrze Pavla a Barnabáša, stal zázrak. Človek, handicapovaný od narodenia, sa postavil na vlastné nohy. Doslovne. Ale ľudia okolo to nepochopili, prepočuli, čo im celý čas hovorili o Kristovi a chceli obetovať ako vtelením pohanských božstiev Merkúra a Jupitera. Vtedy na nich Pavol volal: "Hlásame vám evanjelium, aby ste sa od týchto márností obrátili k živému Bohu!"

To je dôležitá myšlienka, ktorá platí aj pre nás. "Hlásame vám evanjelium, aby ste sa od týchto márností obrátili k živému Bohu!" Provokuje totiž k otázkam, ktoré si žiadajú odpovede:
  • Od čoho sa potrebujem odvrátiť?
  • Čo z toho je márna a čo vážna vec?
  • A k čomu, či komu sa obraciam?

Publikácie a pomôcky