O nepriateľoch, ktorí sa rozplynú ako dym

VN-07 PO

Slová dnešného žalmu znejú veľkolepo: "Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia... Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa; ako sa vosk roztápa ohňom, tak spred Božej tváre miznú hriešnici." Tipujem, že Dávid tie slová napísal po nejakom víťaznom ťažení proti pohanským nepriateľom.
Je to fajn, keď sa cítiš na strane víťazného Boha a si uistený, že nepriatelia (tvoji a tým aj jeho), skončia ako hrudka vosku na platni sporáka...


A tak radšej povieš: "Pane, zmiluj sa."

Publikácie a pomôcky