Narýchlo povedané...

pixabay.com - 409427
VN-06 NE A

"Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás." Je posledná večera a Ježiš pripravuje učeníkov na veľkonočné udalosti. Z jeho slov cítime akúsi naliehavosť. Nohy učeníkov sú umyté a o tri - štyri hodiny príde Judáš s bandou hrdlorezov, aby ho zatkli. Nie je čas na dlhé vysvetľovanie. Hoci toho treba povedať veľa. Ako keď sa ponáhľaš na autobus a kým si obliekaš bundu a zaväzuješ šnúrky, ešte dávaš posledné pokyny zvyšku rodiny. Nezabudnite na prikázania. Nebojte, príde Tešiteľ. Ešte sa uvidíme!

Ježiš má plán, poprosí Otca a on nám dá iného Tešiteľa, aby zostal s nami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Ducha Svätého.

V prvom čítaní sme počúvali, akú premenu urobil Duch Svätý s diakonom Filipom, takže "Samária prijala Božie slovo," Filip mnohých pokrstil a potom prišli Peter a Ján, aby tam slávili, možno prvý krát v dejinách, birmovku, oddelenú od krstu.
Cirkev vyberá tieto čítania na dnes, pár dní pred Nanebovstúpením Pána, aby v nás oživovala túžbu po prijatí toho istého Tešiteľa.

V tej rozlúčkovej reči hovorí Ježiš o jednom z darov Ducha: "Svet ma už neuvidí," hovorí, "ale vy ma uvidíte." To je dielo Ducha, ktorý dáva človeku dar viery. Vďaka Duchu Svätému videla Mária Magdaléna viac než len prázdny hrob, Tomáš viac než len rany na rukách, Emauzskí učeníci viac, než len chlieb a víno. Duch Svätý spôsobil, že videli Krista.

Potrebujeme si vyprosovať ten istý Dar, toho istého Tešiteľa, to isté uzdravenie očí srdca. Aby sme videli Krista aj tam a v tých, kde ho svet nevidí. A možno ten dar už máš. Len musíš otvoriť oči.

Príď Duchu Svätý.
Amen.

Publikácie a pomôcky