Kto vidí mňa, vidí... koho?

VN-04 SO

  1. Je si vedomý, že medzi tým čo hovorí a tým, ako sa správa nieje rozpor.
  2. Posolstvo jeho slov a skutky je nezávislé od toho, čo si ľudia myslia, alebo kto, kde a kedy ho vidí či počúva.
A to je, myslím, celkom inšpiratívne. Neohýbaj svoje slová a činy podľa toho, čo si myslíš, že si ľudia pomyslia. Nech vidia Krista vždy keď ťa zbadajú. Aj keby si práve netušil, že ťa niekto vidí alebo počúva.

Publikácie a pomôcky