Jedno i druhé

VN-07 ST

Dnešné prvé čítanie aj evanjelium majú spoločnú tému, hoci každé k nej pristupuje z inej strany. V evanjeliu čítame úryvok z Ježišovej modlitby pri poslednej večeri, ktorá je takpovediac rozlúčkou. Modlí sa za svojich nasledovníkov, prosí, aby boli po jeho odchode jednotní. Pavol sa zase lúči s komunitou veriacich v Efeze. Vie, že sa tam už nikdy nevráti. Povzbudzuje ich k jednote, vytrvalosti a vernosti tomu, čo od neho prijali. A vtedy, keď medzi nich vniknú draví vlci rozdelenia.
Ježiš aj Pavol sledujú ten istý cieľ. Ježiš sa modlí, Pavol povzbudzuje. A potom sa modlí. A Ježiš zase povzbudzuje. Tak to ide dookola.

To je, myslím, dobrý návod napríklad pre rodičov. Modliť sa za jednotu svojich detí a potom ich povzbudzovať slovami, ktoré sú ovocím modlitby. Povzbudzovať svoje deti ku vzájomnej láske, úcte, trpezlivosti, jednote... tak, že povzbudzovanie plynule prejde do modlitby.

Lebo jedno bez druhého je neúplné. Povzbudzovanie bez modlitby sa ľahko stane doterným a otravným, modlitba bez povzbudzovania môže zase pôsobiť rezignovane.

Modli sa a povzbudzuj, povzbudzuj a modli sa.

Publikácie a pomôcky