Dve konce, ale žiaden záver

VN-07 SO

Dnes pri liturgii dočítame Skutky apoštolov (prvé čítanie), aj evanjelium podľa Jána. Obe knihy nás sprevádzali celé veľkonočné obdobie. A dnes sme na konci.

Aby som bol presný, Skutky apoštolov sú pokračovaním evanjelií. Doslovne sú druhým dielom Evanjelia podľa Lukáša, lebo on je autor oboch. Ale vo veľkonočnej logike sú pokračovaním Jánovho evanjelia, prvou z toho dlhého radu kníh, ktoré "bolo treba napísať."

A za Skutkami apoštolov nasledujú ďalšie, skutky cirkevných otcov, skutky prvých pustovníkov, skutky Cirkvi neskorého staroveku, skutky svätého Františka z Assisi, Tomáša Akvinského, Kataríny Sienskej... A potom ďalšie, skutky Edity Steinovej, Pavla VI., Jána Pavla II., Gianny Berrety Molla.

No a potom príde nová generácia. A tá bude potrebovať čítať tvoje a moje skutky, listovať v nich a nachádzať v nich povzbudenie pre vieru. Tvoje skutky sú fakt dôležité. Aj tie dnešné.

Publikácie a pomôcky