Dôležitejší zázrak

VN-08 NE Zoslanie Ducha Svätého

Zázraky sa menia. Vtedy bolo nadprirodzeným divom, že cudzinci rozumeli slovám galijejských rybárov. Dnes máme tlmočníkov, automatické prekladače a google. Dnes potrebujeme zažívať tú druhú polovicu zázraku. Všimli ste si, o čo ide?
Pre istotu ešte raz: "Počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.“ Ak sa prestaneš čudovať na tých jazykoch, všimneš si to skutočne dôležité: "o veľkých Božích skutkoch.“

Včera som sa dlho rozprával s jedným pánom. O kresťanoch, Járovi Cimrmanovi a o paradajkách. Cimrman a paradajky, o tom snáď niekedy nabudúce. Ale to s kresťanmi bolo vážne. Hovoril o tej oprávnenej výčitke, že akoby potraty a gender bolo to jediné, čo riešime. Nie je to jediné. A nie je to to ani najdôležitejšie. Ale mal pravdu, je to skoro jediné, o čom momentálne počuť. Nemyslím, že by sme teraz, aby sme to vyvážili, mali všade rozprávať o tom, čo všetko dobré kresťania v našej krajine robia. Nie je toho málo. Ale naše skutky musia hovoriť za seba samé.

Skutočný problém je v tom, že svet nás nepočuje hovoriť "o veľkých Božích skutkoch.“ 

Alebo je to výzva. Ty máš Ducha Svätého. A svet okolo teba, nie len "Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov", ale aj tvoji susedia, známi, príbuzní, kolegovia... potrebujú od teba počuť "o veľkých Božích skutkoch.“ Najlepšie spôsobom, ktorý je pre nich zrozumiteľný. Čo s tým spravíš?

Publikácie a pomôcky