Dobre si to premysli, keď pôjdeš na omšu...

VN-04 ST

Predtým, než sa dnes, zajtra či pozajtra vyberieš na svätú omšu, si to dobre premysli. Nie, nejde mi o to, že riziko prenášanie nákazy tu stále je, to je fakt, s ktorým verím počítaš. Nemyslím ani na to, že by si možno mohol svoje miesto "venovať" niekomu inému. Hoci by si aj mohol ;-).
Myslím na to, čo sa chystám urobiť na záver omše. Budem sa za prítomných modliť, požehnám ich a prepustím domov s poslaním. Nejako tak, ako to urobila komunita veriacich v Antiochii Barnabášovi a Pavlovi: https://lc.kbs.sk/?den=20200506

Na záver liturgie poviem všetkým prítomným: "Iďte v mene Božom!" Nečakám, že si kúpia letenky na Cyprus, to sa teraz ešte veľmi nehodí. Čakám, že príjmu slovo a odovzdajú ho, ako skutoční svedkovia Ježiša Krista.* Tým, ktorí zatiaľ prísť nemôžu.
Vieš na svätú omšu a sväté prijímanie nechodíme výlučne preto, aby sme niečo získali pre seba. Slávime a prijímame Eucharistiu ako posilu na cestu svedectva. Momentálne sa síce nedá ísť na Cyprus, ale aj u vás doma alebo v robote má taký Kristov svedok pomerne veľké pole pôsobnosti.

Takže: Chápem, že asi veľmi túžiš po svätej omši. Ale dobre si to premysli. Aby, až tam budeš, ti neuniklo nič podstatné.

____________________
*Samozrejme pri dodržaní všetkých protiepidemiologických opatrení.

Publikácie a pomôcky