Cestopis svedectva

VN-06 PO


Dôvod je ukrytý v dnešnom evanjeliu. Ježiš hovorí učeníkom: "Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku." Stalo sa. Oni prijali Ducha Svätého - slávnostným spôsobom, verejne na Turíce - a Duch im vydal svedectvo. To ich zmenilo tak, že ich životy sa stali vydávaním svedectva.
Preto sa Pavol s Lukášom plavia z Troady do Samotrácie a už na druhý deň sa trmácajú do Neapola a odtiaľ do Filíp... Aby tam úplne neznámym ľuďom hovorili o Ježišovi, ktorý vstal z mŕtvych.
Ak by boli vtedy hranice zatvorené kvôli COVIDU-19, netrápilo by ich, že nebudú môcť ísť do Chorvátska na dovolenku, ale že tam nebudú môcť ísť vydať svedectvo o Kristovi.

Zdá sa, že nám, v porovnaní s prvými kresťanmi, chýba istý dynamizmus. Životne dôležitý dynamizmus. Čítal som o tom v jednej knihe. Odporúčam. Objednať sa dá na stránke misijných diel a pošľú vám ju zadarmo:-).

PS: Vidím to tak, že naša Pastoračná rada dostane ďalšiu knihu na mimočítankové čítanie :-)

Publikácie a pomôcky