Veľkonočné ráno raz príde

Kvetná nedeľa

V liturgii Kvetnej nedele sa prelínajú dve témy. Tou prvou je pamiatka na Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema, keď ho vítali davy, mávali mu ratolesťami a prevolávali na slávu. Dnes (2020) tento moment pripomína len úvodný spev a v katedrálach aj slávnostný vstup s čítaním evanjelia a požehnaním ratolestí. Druhou témou sú udalosti Veľkého týždňa. Preto dnes čítame pašie. V dlhšej forme sú v nich zhrnuté udalosti od Zeleného štvrtku po Bielu sobotu, od zrady po hrob. Je to tak kvôli tomu, že nie všetci budú môžu sláviť liturgiu aj počas trojdnia.

Z pašií chcem zdôrazniť dva momenty, ktoré zvlášť súvisia s tým, čo prežívajú mnohí z nás.

1. Čakané ale neočakávané. Ježiš vedel, že ho asi Judáš zradí. Ale stále tam bola možnosť, že to neurobí. Vedel, že asi ho zatknú, že ho budú chcieť odpraviť. Ale kedy a ako? Keď to prišlo, nebolo to nečakané. Ale neočakávané áno. Inak povedané Ježiš čaká, počíta s tým, že sa to stane. Ale neprežíva svoje dni v ustrašenom očakávaní.
Pre nás to môže byť návod, ako prežívať tento čas. Čakaj, počítaj s tým, že môže prísť všeličo. Asi prídu všelijaké ťažkosti. Na mnohých z nás. Počítaj s nimi. Rob poriadne všetko, čo máš. Buď zodpovedný a verný. A nič ťa nezaskočí. Nič ťa nenájde nepripraveného. Ale na druhej strane neočakávaj nákazu za každým rohom alebo v každom človeku. Zotrvávať v strachu je stratou času a energie.

2. Nechať sa pribiť. Pred rokom sme mali v kostole kríž, kladivo a klince. A výzvu: "Nechaj sa pribiť, aby si neutiekol."  Ježiš sa nechal pribiť na kríž, aby v bolesti neutiekol, necúvol, aby to všetko doviedol do konca.
Niekto mi hovoril, že už majú v tom malom byte ponorkovú chorobu. A nemôžu odísť. To je dobre, že nemôžeš odísť. Keď toto úspešne vydržíte, vaše vzťahy doma sa premenia. A až to celé skončí, vaši susedia a kolegovia z práce vás nebudú poznávať asi ako nespoznali učeníci alebo Mária Magdaléne zmŕtvychvstalého Krista. Lebo to, že vydržal byť pribitý a nevzdal to až do konca, zmenilo mnohé k lepšiemu. Vrátane jeho tela, ktoré je teraz oslávené. 

Zodpovedne čakaj, ale neočakávaj plný strachu. A nechaj sa pribiť. Po tohtoročnom  Veľkom piatku a Bielej sobote príde veľkonočné ráno. Aj keby to v tvojom alebo mojom prípade nebolo už o týždeň. Príde.

Publikácie a pomôcky