Uč sa chodiť v tomto svete

Pôst-05 PI

Pripomenulo mi to malé dieťa, keď sa učí chodiť. Robí tie nemotorné kroky, rýchlo prebehne priepastnú vzdialenosť od otca k mame. Lebo čím rýchlejšie, tým menšia pravdepodobnosť, že padne na hubu.

Napredovali sme rýchlo, cítili sme sa bezpeční, silní a schopní, nadradení a dôležití... Ale v skutočnosti sme sa len nenaučili v tomto svete  chodiť. Vieme ním len neohrabane prebehnúť, rýchlo, sebastredne a bez obzerania sa naľavo či napravo.

Jeremiáš z dnešného prvého čítania vie, že sa musí naučiť chodiť vo svojom svete. Chodiť, nie tackavo prebehnúť. A to sa nezaobíde bez ťažkostí. Tie jeho mali podobu prenasledovania: "Počul som potupy mnohých: Hrôza zo všetkých strán! ‚Udajte ho! A udáme ho.‘ Aj tí, čo žili so mnou v priateľstve, striehnu na môj pád: ‚Hádam sa dá oklamať, zmocníme sa ho a vypomstíme sa na ňom.‘" 
Jeremiáš vie, že toto je škola. Sústreďuje sa na to podstatné. Na toho podstatného. Ako dieťa, ktoré sa učí chodiť: "Pán je so mnou sťa mocný bojovník." 

Skoncentruj svoj pohľad na toho, ktorý ťa učí. Je s tebou, aj keď sa ti to tak možno nejaví.

Publikácie a pomôcky