Telo Kristovo

VN-03 ŠT

Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí: "Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta." Niekto by mohol povedať: "Jaj, ale čo keď je práve dosť komplikované dostať sa k svätému prijímaniu?"

Napadlo ti niekedy, čo sa stane s Eucharistiou potom, ako ju prijmeš? Fyzicky sa s ňou stane to isté, čo s každým iným jedlom: všetko čo sa dá, tvoje telo spotrebuje. Inak povedané Eucharistia sa, vo fyzickom zmysle, stane súčasťou teba, jedným z mnohých stavebných prvkov tvojho tela. Navždy a neoddeliteľne.
A čo sa stane v duchovnom zmysle? Ty sa staneš zase o trochu viac Telom Krista, Cirkvou. Bunkou, energiou mystického Tela. Tiež neoddeliteľne a tiež neodvolateľne. Čím viac ješ Telo Kristovo (Eucharistiu), tým viac sa stávaš Telom Kristovým (Cirkvou).

Chcem ale podčiarknuť to neoddeliteľne a neodvolateľne. Aj ak teraz nemôžeš ísť na sväté prijímanie, Eucharistia v oboch významoch je už tvojou súčasťou, ak si ju prijal čo i len raz v živote. V tom je podstata duchovného prijímania, že obnovíš svoju vieru a dôveru v Telo Kristovo, ktoré je v tebe a v Telo Kristovo, ktorého si súčasťou.

Publikácie a pomôcky