Prvá prosbaVN-02 PO

Peter a Ján majú za sebou výsluch. Prvý z mnohých, aj keď to asi ešte netušia. Asi im nie je všetko jedno. Keď ich "prepustili, išli k svojim a rozpovedali," ako to celé prebiehalo. Nemajú žiadne ilúzie. Je im jasné, že "sa naozaj spolčili Herodes a Poncius Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti" Ježišovi.

Celá komunita, potom, čo si vypočuli ich správu, sa modlí. A je dobré všimnúť si, čo je predmetom ich modlitby, čo žiadajú od Pána. Nežiadajú, ako to robí žalmista, aby Boh nad nimi panoval žezlom železným a aby ich rozbil ako hrnce hlinené. Neprosia ani o to, aby sa im vyhli problémy a ťažkosti. Volajú k Bohu s jednou prosbou: "Pane, pozri na ich hrozby a daj, aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou." Prosia o odvahu hlásať evanjelium.

Ja viem, že prosíš o pokoj, zdravie, istotu, bezpečie... To všetko je dobré. Ale tvojou prvou prosbou by malo byť volanie, aby si s odvahou hlásal Pánovo slovo. Pooprav svoje modlitby... 

Publikácie a pomôcky