O Kristovi, ktorého nepoznávame. Na našu škodu.

VN-03 NE A

Mária Magdaléna pokladala Zmŕtvychvstalého za záhradníka a že to je Ježiš si uvedomila až keď ju oslovil menom. Učeníci vo večeradle  Zmŕtvychvstalého považovali patrne za démona alebo mátohu. Až keď pred nimi zjedol "kúsok pečenej ryby," došlo im, že duchovia také veci nerobia. Tomáš sa potreboval najskôr dotknúť rán, aby pochopil, že Ježiš je jeho Pán a Boh. A ani Kleopáš a jeho spoločník (alebo manželka:-) Ježiša nespoznali, hoci po jeho boku odšľapali pekných pár kilometrov. "Akoby im čosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali," hovorí český preklad verša.
Možno len nečakajú, že by vstal z mŕtvych. Alebo nespĺňa ich očakávania. Alebo je úplne iný, než akého ho poznali. Premenený zradou, utrpením a smrťou.

Myslím, že to posledné menované je najpravdepodobnejšie. Utrpenie premieňa, to už mnohí z nás zakúsili na vlastnej koži. A čo potom smrť...

Mnohí kresťania dnes hovoria, že im chýba sväté prijímanie alebo svätá omša. Verím, že to tak je, že prežívajú hlboký hlad. Ale niekedy je to iba hlad, hlad po niečom, hlad, ktorý nakŕmiš a máš na pár dní pokoj. Nevýhodou je, že takto nakŕmení nemáme veľkú potrebu ohlasovať Krista a privádzať k nemu ďalších. Lebo "sýty hladnému neverí," alebo v tomto prípade by lepšie pasovalo "sýty sa o hladného nezaujíma." A tak výzva na konci každej omše "iďte v mene Božom" zostáva vo svojej podstate (misia) nenaplnená.
No emauzská cesta je aj cestou od niečoho, čo mi chýba, lebo to nemám pre seba, k niekomu, s kým chcem byť, o kom chcem svedčiť a komu chcem svedčiť. 

Miesto nariekania potrebujeme niečo urobiť preto, aby naše oči neboli akoby zastreté. Prvým krokom je srdce, ktoré horí. Tento náš čas, keď nemôžeme spoločne sláviť a prijímať Eucharistiu, môžeš prijať ako čas putovania do Emauz. Čítaj Písmo a nechaj Krista, aby tebe a tvojim blízkym vykladal, čo sa naňho v celom Písme vzťahuje. Tak bude tvoje srdce horieť skutočnou túžbou po ňom a tvoje volanie "zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil" bude autentické. Potom, keď o mesiac budeš konečne na omši, ho spoznáš pri lámaní chleba. A nič ťa nebude môcť zastaviť, budeš potrebovať hovoriť všetkým: "Pán naozaj vstal z mŕtvych." 

Využi čas, čítaj Písmo. Nech ti horí srdce, až príde ten čas.

Publikácie a pomôcky